E-factureren verplichten voor de bouw?

Factureren wordt beter, veiliger, efficiënter, voordeliger én sneller met e-factureren. Europese overheden, overheidsorganisaties en overige aanbestedende diensten zijn daarom verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. In de bouw en infra is e-factureren volgens DICO versie SALES005 wel de standaard, maar nog niet verplicht. Maar zou dat niet beter zijn?
Technisch installatiebedrijf Homij werkt en factureert met DICO. Aart Veldhuizen, manager informatisering bij dit VolkerWessels-onderdeel, ziet dat mensen met de DICO standaard makkelijker, beter en sneller kunnen werken. Hij ziet dan ook graag een wettelijke verplichting voor het gebruik van deze standaard.