E-factureren steeds gebruikelijker

E-invoicing wordt steeds gebruikelijker in zakelijke transacties. Zowel Europese als lokale overheden werken momenteel aan een voorstel om e-facturering verplicht te maken voor B2B-transacties. De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel genaamd VAT in the Digital Age (ViDA), dat e-facturering voor B2B-transacties verplicht stelt. Tegen 2024 kunnen Europese lidstaten e-facturering verplicht stellen zonder toestemming van het Europese parlement. Momenteel doen landen zoals Polen en Italië dit al.
Tegen 2028 moet e-facturering de norm zijn binnen de Europese Unie. Daarnaast zal ook digitale rapportage van transactiegegevens vereist zijn.

Voordelen van e-facturering in de bouw

De overstap naar e-facturering biedt grote voordelen.

Efficiëntie: Door het gebruik van e-facturen kunnen bouwbedrijven facturen sneller opstellen, versturen en verwerken. Dit bespaart tijd en vermindert het risico op fouten die kunnen optreden bij handmatige gegevensinvoer.

Nauwkeurigheid: Met e-facturering kunnen gegevens automatisch worden verwerkt en gevalideerd, waardoor de kans op menselijke fouten wordt verminderd. Dit zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare factureringsprocessen.

Kostenbesparingen: Het gebruik van digitale facturen vermindert de behoefte aan papieren documenten, afdrukken en verzenden. Dit resulteert in lagere kosten voor papier, postzegels en administratieve taken. Bovendien kunnen e-facturen gemakkelijk worden opgeslagen en opgevraagd, wat archiveringskosten vermindert.

DICO versie SALES005 in de bouw

Binnen de bouwsector wordt e-facturering volgens de DICO versie SALES005 steeds meer geïmplementeerd. DICO (Digital Invoicing and Communication) is een standaard die het mogelijk maakt om e-facturen op een gestandaardiseerde manier te verzenden en te ontvangen. Dit zorgt voor een soepelere uitwisseling van facturen tussen bouwbedrijven en hun zakelijke partners.

Nog niet over op deze standaard voor elektronisch factureren? Lees hier meer over de stappen naar e-factureren met DICO versie SALES005