Bouw gaat e-factureren via DICO versie SALES005

Begin 2020 is een groep bouw- en techniekbedrijven samen met Bouwend Nederland en ondersteund door Ketenstandaard Bouw en Techniek, een initiatief gestart om van elektronisch factureren een standaard werkwijze te maken. Daarbij is gekozen voor DICO Standaard SALES005. Door deze standaard kunnen bedrijven beter en sneller met elkaar communiceren. De DICO Standaard is in beheer bij Ketenstandaard. Per 1 januari 2022 gaat de bouw dus factureren via deze standaard. Lees meer >

Update

Op 16 juli 2021 ging de communicatie officieel van start met de lancering van de website e-facturerenindebouw.nl, en diverse andere communicatiemiddelen. Communicatie vindt plaats onder het motto ‘update’. Joppe Duindam, die dit project namens Bouwend Nederland leidt, legt uit waarom: “Omdat het in wezen ook een update is. Bedrijven die facturen sturen aan bouwondernemingen moeten dat op een moderne, veilige en uniforme manier gaan doen.” Volgens DICO dus: een soort standaard computertaal, waarmee de branche beter berichten kan uitwisselen. Hij vervolgt: “Het is in die zin niet veel anders dan het updaten van je computer naar een nieuwere versie van Windows. Zo communiceert alles beter met elkaar en werkt het allemaal sneller.” Niet updaten betekent dat per 1 januari 2022 facturen niet meer in behandeling genomen kunnen worden.

Niet moeilijk, wel belangrijk

Moeilijk? “In principe niet,” zegt Duindam “al zal het voor sommige bedrijven een grotere stap zijn dan voor anderen. Als je al INSBOU gebruikt, is DICO versie SALES005 geen grote verandering. Maar als je nu nog facturen per post of PDF verstuurt, dan gaat er in je proces natuurlijk wat meer veranderen.” Dat heeft dan wel als voordeel dat elektronisch factureren sneller gaat, minder kans op fouten heeft, meer veiligheid biedt en bedrijven besparen op printers en inkt, maar ook op arbeidskosten. Een e-factuur wordt bovendien gemiddeld zeven dagen eerder betaald dan een papieren factuur. “Dit scheelt de sector miljoenen euro’s per jaar!”, zegt Duindam. “De hele bouw is er dus bij gebaat om vanaf 1 januari 2022 DICO versie SALES005 als standaard werkwijze te gaan gebruiken.”

We doen het samen

Je verstuurt facturen volgens DICO versie SALES005 vanuit een boekhoudpakket of ERP-software, mits die daarvoor geschikt is. Veel softwareleveranciers bieden deze mogelijkheid al, of zijn die aan het ontwikkelen. Het is in veel gevallen ook mogelijk om een tool als Banqup te koppelen aan het boekhoudpakket. Wil je geen boekhoudprogramma aanschaffen maar wel zelf je facturen versturen? Dan zijn er online services en apps, zoals – wederom – Banqup. Via de website e-facturerenindebouw.nl delen we alle informatie die je nodig hebt om een goede keuze te maken.